Metalne savitljive cevi

Metalne savitljive cevi

izradjuju se od čelične pocinkovane trake debljine 0.3 mm. Kod nas su poznate po nazivu PREKATIP i BERGMAN cevi koje ...

Užad za prednapinjanje

Prodaja užadi - kablova za prednapinjanje je nastala kao posledica proizvodnje zaštitnih cevi za prednapregnuti beton. Užad se standardno izradjuju od 7 upletenih. ...

Metalne harmonikaste cevi

Metalne savitljive harmonikaste cevi su izradjene od nerdjajućeg čelika u kvalitetu AiSi 316 Ti. Mogu biti gole, sa jednim ili dva opleta. Sluše za provodjenje fluida u širokom spektru pritisaka i ...
Design downloaded from website templates.