Metalne savitljive cevi.
izradjujemo sistemom "pertlovanja". Čelična traka prolazi kroz sistem valjaka koji je savijaju u čeljeni profil, nakon čega ulazi u deo koji je zavija u spiralu, a pojedine zavoje medjusobno spaja u nepropusan zahvat. Tako nastala cev nepropusna je i dozvoljava savijanje i do 180°, bez opasnosti od pucanja i propuštanja na mestu spajanja. Kod proba i nakon savijanja po 180° cev ne propušta vodu (radius savijanja cca 4-5 promera cevi). Zbog vrlo velikih rebara poprečni profil je krut, tako da postoji mala mogućnost deformacije profila same cevi. Krutost poprečnog profila i vrlo uspešno rešen sistem "pertlovanja", garancija su da kod transporta i manipulacije na gradilištu neće doći do oštećenja.

Zaštitne cevi, tip SAPA

Added by: Rincop doo

 

Zaštitne cevi - tip SAPA

 

izradjuju se od čelične pocinkovane trake debljine 0.3 mm. Kod nas su poznate po nazivu SAPA cevi.

 

 

 

 

 

 

1 2 3
Design downloaded from website templates.