Metalne savitljive harmonikaste cevi

su izradjene od nerdjajućeg čelika u kvalitetu AiSi 316 Ti. Mogu biti gole,sa jednim ili dva opleta. Služe za provodjenje fluida u širokom spektru pritisaka i temperatura i za savladavanje toplotnih i mehaničkih dilatacija. Cevi se primenjuju u temperaturnom opsegu od -196 C do + 600 C.

    Cevi se isporučuju sa priključnim elementima.

Priključivanje metalnih harmonikastih cevi se može izvesti prirubničkim spojem,priključcima sa navojem,cevnim nastavcima i dr. Spajanje priključaka sa cevima se vrši zavarivanjem u zaštitnom gasu, tvrdimle mljenjem, lemljenjem srebrom i mehaničkim putem.


Upotreba

 

     Metalne savitljive cijevi obično rade u teškim eksploatacionim uslovima. One u poredjenju s krutim cevima imaju manju debljinu stijenke te moraju imati bolje antikorozivne osobine.

     Primenjuju se za sledeće

 


  • apsorbovanje pomeranja (kretanje jednog ili oba priključka cevi su velike amplitude, a niske frekvencije)
  • apsorbovanje vibracija (kretanja su s malom amplitudom i visokom frekvencijom - apsorbovanje termičkih sirenja cevovoda
  • kompezovanje nesaosnosti krutih cevovoda
  • apsorbovanje ugaonih pomeranja
 

 Imaju široku primenu za provodjenje agresivnih hemikalija kao što su : organske i neorganske kiseline, baze, soli, acetati, nitrati, silikati, sulfati, sulfidi, hloridi, cijanidi, karbonati, fluoridi, alkoholi, nafta i proizvodi od nafte, kiseonik, amonijak, biljna i životinjska ulja i masti, voćni sokovi, piva i dr.

 

Materijal:
od kojeg su izradjene metalne savitljive harmonikaste cevi:

  • harmonikasta cev nerdjajući čelik u kvalitetu AiSi 316Ti
  • žčani oplet nerdjajući čelik u kvalitetu AiSi 304


Karakteristike metalnih savitljivih harmonikastih cevi na sobnoj temperaturi date su u sledećoj tabeli

Tip cijevi Unutrašnji prečnik Spoljašnjii prečnik Minimalni radijus
savijanja
Nazivni (radni)
pritisak
Masa
kg/m
DN Broj opleta dl tol.+ d2, d3 tol. +

mm mm mm mm statički dinamički NP (bar) tol.+10%

10
bez opleta
sa jednim opletom
sa dva opleta

9.2

0.3
14.8 0.3
55

195
16 0.09
16.0 0.4 75 0.22
17.2 0.5 150 0.35

12
bez opleta
sa jednim opletom
sa dva opleta

12.4

0.3
19.8 0.3
75

260
12 0.12
21.4 0.5 75 0.31
23.0 0.6 105 0.5

15
bez opleta
sa jednim opletom

sa dva opleta

15.5

0.3
22.9 0.3
85

275
7 0.155
34.2 0.5 65 0.35
25.5 0.6 90 0.545

20
bez opleta
sa jednim opletom
sa dva opleta

18.8

0.3
27.2 0.3
90

285
5 0.23
28.5 0.5 47 0.47
29.8 0.6 70 0.71

25
bez opleta
sa jednim opletom

sa dva opleta

25.1

0.3
35.5 0.3
105

305
4 0.32
36.8 0.5 38 0.62
38.1 0.6 55 0.92

32
bez opleta
sa jednim opletom

sa dva opleta

31.5

0.3
43.5 0.3
135

325
3 0.42
44.7 0.6 34 0.87
45.9 0.8 48 1.32

40
bez opleta
sa jednim opletom
sa dva opeta

37.8

0.3
50.6 0.3
170

390
2 0.49
53.1 0.6 30 1.19
55.6 0.8 41 1.89

50
bez opleta
sa jednim opletom

sa dva opleta

49.9

0.4
65.6 0.4
190

470
1.5 0.76
67.7 0.8 25 1.72
70 1 36 2.66

65
bez opleta
sa jednim opletom

sa dva opleta

63.2

0.4
80.6 0.4
230

590
1 1.29
82.8 0.8 21 2.49
85 1 30 3.69

80
bez opleta
sa jednim opletom
sa dva opleta

75.7

0.4
95.5 0.4
260

700
0.7 1.53
97.8 0.8 19 2.93
100.8 1 27 4.33

100
bez opleta
sa jednim opletom
sa dva opleta

101.8

0.5
124.8 0.5
410

965
0.5 2.12
127 1 14 4.02
129 1.2 20 5.92

125
bez opleta
sa jednim opletom

sa dva opleta

126.4

0.6
151.3 0.6
605

1330
0.3 3.3
153.7 1.2 10 6.1
156.2 1.4 14 8.9

150
bez opleta
sa jednim opleta
sa dva opleta

149.2

0.7
175 0.7
790

1690
0.2 4.8
175.5 1.2 8 7.8
178 1.4 12 10.8

 

Oplet:
Nerdjajuća čelična žica u kvalitetu AiSi 304

 

Temperatura:
- 196 º C do 600 º C

Primena:
Provodjenje tečnosti i gasova pod pritiskom i podpritiskom. Pošto su izradjene od nerdjajućeg čelika mogu se primenjivati i u slučajevina kada se radi o korozivnim fluidima i atmosferama . Kompezujući elementi za apsorbovanje, pomeranja, vibracija, termičkih širenja i slično.
Radni pritisak (Pr), dat u tabeli, je maksimalni dozvoljeni radni pritisak na sobnoj temperaturi.
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak na temperaturama višim od sobne se računa po formuli: P rt =P r x kt (bar)

Radna temperatura t (C) 20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Reducioni koeficijent kt (-) 1 0.95 0.88 0.83 0.79 0.75 0.72 0.68 0.64 0.61 0.59 0.57

 

Prilikom upućivanja zahteva za ponudu potrebno je dostaviti sledeće podatke:

- fluid koji se provodi kroz cev

- radni pritisak

- radna temperatura

- dužina cevi sa priključcima .

 

1 2 3
Design downloaded from website templates.